Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄌㄧˋ
Korean(Eum): 력/역 [lyeok/yeok]
Korean(H/E): 힘 력
Japanese(On): りょく, りき [ryoku, riki]
Japanese(Kun): ちから, つとめる, りきむ [chikara, tsutomeru, rikimu]
Cantonese: lik6
Vietnamese: lực
Hist. Tang: *liək
------------------------------------------------------------
Definition: power, capability, influence
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [19.0]
Total strokes: 2
Radical:
Other variant:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+529B
Big Five: A44F
GB 2312: 3306
JIS X 0208-1990: 4647
KSC 5601-1989: 5384
Cangjie: KS
Four-corner Code: 4002.7
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10364.040
Kang Xi: 0146.050
CiHai: 191.403
Morohashi: 02288
Dae Jaweon: 0327.310

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — Traduction Force, pouvoir Classement scolaire japonais Grade Kyōiku kanji/1re année Code Skip 4 2 4 Clé …   Wikipédia en Français

 • — I lì 〈名〉 (1) (象形。 甲骨文字形, 象耒形, 有柄有尖, 用以翻地。 用耒表示执耒耕作需要花费力气。 力 是汉字部首之一。 本义: 体力, 力气) (2) 同本义 [effort; physical strength] 力, 筋也。 像人筋之形。 《说文》。 筋下曰: 肉之力也。 二篆为转注。 筋者其体, 力者其用也。 其行之以货力。 《礼记·礼运》。 注: 筋骸强者也。 力农数耘。 《汉书·食货志》。 注: 谓勤作之也。 有力如虎, 执辔如组。 《诗·邶风》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — lì ㄌ〡ˋ 〔《廣韻》林直切, 入職, 來。 〕 1.力量;力氣。 《詩‧邶風‧簡兮》: “有力如虎, 執轡如組。” 唐 韓愈 《題木居士》詩: “朽蠹不勝刀鋸力, 匠人雖巧欲何如?” 艾青 《火把》: “我發現自己身上, 好像有一種無窮的力。” 2.能力。 《易‧繫辭下》: “德薄而位尊, 知小而謀大, 力小而任重, 鮮不及矣。” 唐 韓愈 《復志賦》: “既識路又疾驅兮, 孰知余力之不任。” 沙汀 《闖關》四: “從幾天的談話當中, 左嘉 頗為吃驚於 余明 的理解力的銳敏。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: yin3 li4 解释: 物体间相互吸引的力。  力 拼音: li4 解释: 1. 改变物体运动状态 (静止或运行速度) 的效能称为“力”, 计算单位为“牛顿”。 如: “动力”、 “向心力”、 “离心力”、 “地心引力”。 2. 人和动物体内筋肉运动所产生的效能。 如: “臂力”、 “体力”。 诗经·邶风·简 兮: “有力如虎, 执辔如组。 ” 3. 一切事物所具有的效能或作用。 如: “火力”、 “风力”、 “水力”。 4. 才能、 能力。 如: “智力”、 “实力”、… …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:yin3 li4 物體間相互吸引的力。  拼音:li4 1. 改變物體運動狀態 (靜止或運行速度) 的效能稱為“力”, 計算單位為“牛頓”。 如: “動力”、 “向心力”、 “離心力”、 “地心引力”。 2. 人和動物體內筋肉運動所產生的效能。 如: “臂力”、 “體力”。 詩經·邶風·簡 兮: “有力如虎, 執轡如組。” 3. 一切事物所具有的效能或作用。 如: “火力”、 “風力”、 “水力”。 4. 才能、 能力。 如: “智力”、 “實力”、 “理解力”、 “量力而為”。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — ★瑜伽七十卷五页云:力者:能害所治故。 ★二解 如五力中说。 ★三解 此释五力力义。 大毗婆沙论九十六卷八页云:难可摧制,故名为力。 ★四解 此释十力之力。 瑜伽四十九卷十六页云: ★五解 与一切种饶益一切有情功能,具相应故;毕竟胜伏一切魔怨,大威力故;说名为力。 ★六解 大毗婆沙论一百二卷十七页云:问:何故如来身中,有智立为力;声闻独觉身中,诸智、皆不立为力耶?答:不可屈伏,无障碍义,是力义。 声闻独觉身中诸智,犹为无知屈伏,及有障碍,故不名力。 曾闻佛与尊者舍利子,一处经行。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

 • — 【력】 힘; 힘쓰다; 힘써; 심하다; 힘주다; 하인; 인군; 군사 물건을 들어올릴 때 팔에 생기는 근육의 모양을 본뜬 글자. 力부 0획 (총2획) [1] strength [2] force; power [3] ability; capability [4] vigor [5] vigorously; earnestly [6] [v] do one s best リョク·リキ·ちから 加特力敎 (가특력교) C 의 음역. 强力 (강력) 힘이 셈. 강한 힘.… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — lì (1) ㄌㄧˊ (2) 人和动物筋肉的效能: ~气。 ~量。 (3) 一切事物的效能: 视~。 生产~。 控制~。 (4) 物理学上指物体之间相互作用, 引起运动加速或形变: ~学。 作用~。 保守~。 (5) 用极大的力量: 尽~。 ~挫。 ~挽狂澜。 (6) 姓。 (7) 郑码: YM, U: 529B, GBK: C1A6 (8) 笔画数: 2, 部首: 力, 笔顺编号: 53 …   International standard chinese characters dictionary

 • — Ключ №19 (+0) 力 力* (+1) 劜 (+2) 劝 办 (+3) 功 加 务 劢 (+4) 劣 劤 劥 劦 劧 动 劣* (+5) 助 努 劫 劬 劭 劮 劯 劰 励 劲 劳 労 (+6) 劵 劶 劷 劸 効 劺 劻 劼 劽 劾 势 (+7) 勀 勁 勂 勃 勄 勅 勆 勇 勈 勉 勊 勋 (+8) 勌 勍 勎 勏 勐 勑 (+9) 勒 勓 勔 動 勖 勘 務 勚 勒* …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

 • — Ключ №19 (+0) 力 力* (+1) 劜 (+2) 劝 办 (+3) 功 加 务 劢 (+4) 劣 劤 劥 劦 劧 动 劣* (+5) 助 努 劫 劬 劭 劮 劯 劰 励 劲 劳 労 (+6) 劵 劶 劷 劸 効 劺 劻 劼 劽 劾 势 (+7) 勀 勁 勂 勃 勄 勅 勆 勇 勈 勉 勊 勋 (+8) 勌 勍 勎 勏 勐 勑 (+9) 勒 勓 勔 動 勖 勘 務 勚 勒* …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

 • — <弗>  绋  咈  砩  怫  佛  彿  拂  狒  紼  沸  疿  茀  髴  笰  力  勯  功  劲  勁  葝  玏  <勤> …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.